Veiledning

VEILEDNING

 

1. Individuell veiledning

a. Til psykologer i offentlig og privat virksomhet i forhold til behandling av barn og/eller voksne.

b. Psykologer som kvalifiserer seg til den kliniske spesialiteten for barn og/eller voksne.

c. psykologer og/eller psykiatere som er kandidater ved Norsk Karakteranalytisk Institutt.

Veiledningen kan gis individuelt eller i gruppe på maks 4 deltagere.

Pris: Kr. 925,00 pr. time for individuell veiledning, kr. 1200,00 pr. time for gruppeveiledning.

2. Veiledning av helse- og sosialarbeidere.

leger, helsesøstre, barnevernsarbeidere, pp-tjeneste, fysioterapeuter, psykiatriske sykepleiere.

Veiledning kan gis individuelt eller i gruppe.

Pris: kr. 925,00 pr. time for individuell veieldning. Kr. 1200,00 pr. time for gruppeveiledning

3. Enkeltkonsultasjoner til psykologer og andre helse- og sosialarbeidere.

Særlig med tanke på å utforske vanskelige motoverføringsreaksjoner en kommer i kontakt med i arbeidet sitt.

Pris: Kr. 1200,00