Behandling

 

 

Har trygdekasserefusjon og driftstilskudd.

Ingen egenandel for barn under 18 år ved henvisning fra lege eller barnevernsleder. Egenandel for voksne for tiden kr. 320,00.

Tar for tiden i liten grad imot henvisninger på voksne pasienter, med unntak av de som ønsker egenterapi i forbindelse med utdanning. (F. eks. kandidater ved karakteranalytisk institutt). Kan viderehenvise til andre privatpraktiserende psykologer/psykiatere som ikke har driftstilskudd, men med eller uten trygdekasserefusjon.

Tar stort sett imot alle henvendelser om tidlig samspill foreldre-barn (0-4 år), og prøver å forholde meg til alle henvendelser om barn/ungdom under 18 år.

 

1. Utredning og behandling av samspillsproblematikk foreldre-barn.

Arbeider da ofte sammen med helsesøster, psykiatrisk sykepleier, barnevernsarbeider e. l., og foreldre-barn.

Foruten utviklingspsykologisk tenkning, er arbeidet  mye basert på care-indeks-metoden etter Pat Crittenden, og den kroppspsykologisk tenkningen til George Downing.

2. Terapi av barn.

Bruker mye leketerapi-rommet.

Arbeider en del med barn med tidlig tilknytningsproblematikk (f. eks. fosterbarn, for tidlig fødte), men og med barn i alle aldre med forskjellig type problemer.

Tenker at barn ikke kan vente, viktig at de kommer til med sine problemer så fort som mulig. Noen ganger er «terapien» en time, noe ganger går det over måneder og år.

3. Terapi av ungdom.

Vanskelig å være ung, samtidig en alder hvor det er mye bevegelse, men og hvor en prøver å løsrive seg fra foreldre. Kan være viktig å ha et «privat rom» utenfor familien.

4 Terapi av voksne

Utdannet ved karakteranalytisk institutt. Læreanalytiker og veileder der. Terapi og behandling av voksne mye basert på tenkningen der, samt tenkning rundt tidlige relasjoner og hvordan disse kommer til uttrykk i det voksne livet.

5. Samspillsbehandling av foreldre og barn sammen med helsesøster Inger Lise Olsen.

Vi har samarbeidet i en årrekke da hun arbeidet på helsestasjon. Samarbeider nå på privat basis . Vi tenker vi har mye å bidra med, og ønsker å prioritere dette arbeidet. Inger Lise Olsen har ingen kommunal avtale, slik at foreldre må betale kr. 600,00 pr gang til henne. Psykolog Marie-Anne Knudsen har driftstilskudd, slik at ved henvisning fra lege av barn under 18 år koster det ikke noe.