Kurs for å fokusere på ungdomsproblemer

Fokus på forstyrrelser i tidlig barndom og hvordan ungdomstiden også gir en mulighet for bearbeidelse av disse.

Tar utgangspunkt i kasusbeskrivelser fra kursdeltagerne.

Overføring og motoverføringsreaksjoner hos oss selv. Psykoanalytisk teori, tilknytningsteori, kroppspsykologi.

Varighet: 1 dag

Sted: Langvassheim
Eller etter behov.

Pris: Kr. 1500 pr. time

Kursleder: Marie-Anne Knudsen