Kurs i tilknytningsforstyrrelser

Tar utgangspunkt i 3 kasusbeskrivelser, et for tidlig født barn, et barn hvor mor har psykiske problemer og er hovedklienten, et barn  utsatt for  omsorgssvikt.

Til dels brukes filmsnutter for å illustrere kasus, til dels bruker vi oss selv og våre egne kroppslige reaksjoner.

Hva er liv, hvordan kommer vi til live og til oss selv.

Teoretisk har kurset basis i tenkningen til psykoanalytikere som Donald Winnicott og Donald Meltzer, kroppspsykologer som Rolf Grønseth og George Downing, tilknytningsteoretikere som Pat Crittenden.

Tid: ½ til 1 dag etter ønske.

Sted: Langvassheim

eller etter ønske

Pris: Kr. 1500,00 pr time

Kursholder: Marie-Anne Knudsen