Kurs i tidlige samspill foreldre-barn og deres uttrykk senere i livet

For leger, psykologer, fysioterapeuter, helsesøstre og andre som arbeider med mennesker.

Varighet: 3 dager

På kurset arbeides det med mikroanalyse av filmsnutter av samspill mor(far)-barn og vi arbeider i par med fokus på tidlig problematikk.

I tilknytning til det konkrete materialet vil det bli noe teori om barns utvikling fra 0-3 år.

Hovedfokus vil være å bruke teknikken med mikroanalyse for å få et glimt inn i tidlige prosesser, og deres videreføring til i dag.

Til dels vil vi bruke kroppspsykologiske teknikker i det praktiske arbeidet. Kursdeltagerne må være innstilt på å bruke av seg selv.

Teoretisk har kurset basis i tenkningen til psykoanalytikere som Donald Winnicott og Donald Meltzer, kroppspsykologer som Rolf Grønseth og George Downing, tilknytningsteoretikere som Pat Crittenden.

Sted: Langvassheim
Eller annet

Pris: Kr. 1500,00

Kursleder: Marie-Anne Knudsen