Kurs som tar utgangspunkt i problemer en ønsker å fokusere på på den enkelte arbeidsplass.

Forskjellige grupper kan ha forskjellige behov, forskjellige ønsker om å få arbeidet mer med spesielle problemstillinger. I samarbeid med den enkelte arbeidsplass kan jeg skreddersy et undervisningsopplegg. F. eks. for en lærergruppe, helsesøstergruppe, barnevernsgruppe, ansatte på dagsenter, psykiatriske sykepleiere osv. Jeg har også hatt kurs for sammensatte kommunale grupper, f. eks. ppt, helsesøstre, barnevern, psykiatri hvor fokus kan ha vært f. eks. ungdom, 3-årsalder, foreldre med psykiatriske problemer osv.

Vi arbeider da både med teori, kasusbeskrivelser, og bruker oss selv og våre egne kroppslige og følelsesmessige og kognitive reaksjoner.

Varighet: min. 1 dag

Sted: Langvassheim

Eller etter behov

Pris: 1500 kr. Pr time

Kursleder: Marie-Anne Knudsen