Å bevege og la seg bevege

Egenutviklingsgruppe/kurs for leger, psykologer, fysioterapeuter og andre behandlere. Utforsking av forholdet mellom kropp, følelser og bevissthet.

Studier av hvordan vi i samspillet mellom behandler og de behandlete berører og blir berørt.

Teorier, praktiske øvelser og kasusbeskrivelser.

Ledere:

Aggi Heen, spes. i psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi, psykomotorisk fysioterapeut.

Marie-Anne Knudsen, spes. i klin. psykologi, veileder/læreterapeut karakteranalytisk institutt.

Sted:

Langvassheim, Siggerudveien 759, Ski

Eller etter behov

Går over 5 bolker á 3 timer. Vanligvis 1 gang pr. uke, men kan og være 2 ½ dag etter hverandre.

Pris: avhengig av deltagerantall

Påmelding og spørsmål:

Bruk vårt kontaktskjema eller ta direkte kontakt med

  • Marie-Anne Knudsen, tlf.: 64865870
  • Aggi Heen, tlf.: 64925551