Foredrag

  1. Foredrag og innledning til diskusjon for foreldre og personale i barnehage.
  2. Foredrag, innledning til diskusjon for lærergrupper, skolepersonell.
  3. Foredrag, innledning til diskusjon for personale på institusjoner.

Foredragene tar utgangspunkt i konkrete problemstillinger og baseres på min kliniske tenkning. (Se faglig historie)