Faglig historie

Marie-Anne Knudsen ble ferdig utdannet psykolog i 1972. Hun er spesialist i  klinisk psykologi, og veileder og læreanalytiker ved Norsk Karakteranalytisk Institutt

 

I 1984 begynte hun å arbeide i privat praksis som klinisk psykolog, både med barn og ungdom, og med voksne.

Praksis:

  • PP-tjenesten i Oslo, Mo i Rana og Fredrikstad.
  • Utdanningsstilling ved sentralinstituttet for cerebral parese, hvor hun arbeidet med nevropsykologi, det tidlige forholdet og kroppspsykologi.
  • Kommunepsykolog i Enebakk.
  • Sakkyndig i barnevernssaker og barnefordelingssaker.
  • Har vært med fra starten i fylkesnemnda for Oslo- og Akershus, og sitter fremdeles som sakkyndig meddommer der.

Hun er utdannet ved og tilknyttet Norsk Karakteranalytisk Institutt som læreterapeut og veileder, www.karakteranalyse.no

 

Nesten uansett hvor hun har arbeidet, som skolepsykolog, kommunepsykolog, Berg Gård, privatpraktiserende, har hun hatt en tilknytning til helsestasjon og de aller minste barna.

Hun har arbeidet med «det tidlige forholdet» i 40 år, både i terapier med barn, ungdom og voksne, men også med kurs, konsultasjon og veiledning til foreldre, psykologer, helsestasjoner, psykiatriske sykepleiere, barnevern, barnehager, skoler og andre.

I arbeidet med «det tidlige forholdet» har hun vært opptatt av nevropsykologi, psykoanalytisk teori, kroppsorientert teori og tilknytningsorientert teori. Hun har gått på kurs bl a. i Majorforeningen og i Foreningen for psykoanalytisk psykoterapi med barn, og lært mye f. eks. av engelske psykoanalytikere som Donald Meltzer og Anna Alvarez. . Hun deltar på kursene til George Downing som arbeider mye med kroppsorientert terapi og det tidlige forholdet, og hun følger kurs i tilknytningsteori med Pat Crittenden og Bente Nilsen i Care-Index (mikroanalyse av filmsnutter av mor-barn). Hun har vært med i gruppe hos Einar Moe hvor de arbeidet med Nic Waals muskelspenningstest. Har vært med i  ledelsen av seniorseminaret på Karakteranalytisk Institutt. Går nå på videreutdanning i Somatic Experiencing, en metode som er utviklet av Dr. Peter Levine PhD, se www.traumeheling.no  og  www.se-foreningen.no for mer informasjon.