Velkommen

Velkommen til Langvassheim og psykolog Marie-Anne Knudsen.

Hun arbeider med terapi av både barn (0-18)  og voksne, samspill foreldre-barn, konsultasjoner og veiledning til psykologer og annet helse- og sosialpersonell,  og med undervisning.

Langvassheim ligger ved Langenvannet, i Ski kommune. Stedet har undervisningslokaler og terapirom. Foruten skogen og vannet er det et stort uteareale med plener.